Historik


Svartsenap används, liksom vitsenap (Sinapsis alba) till att göra senap. En riktig skånsk senap (liksom äkta dijonsenap) görs på enbart svartsenap. Arten har odlats i Sverige sedan romersk järnålder (århundradena efter år 0) och var den dominerande senapsarten i Sverige ända in på 1900-talet då vitsenap blev allt vanligare. Medeltida fynd av svartsenap har bland annat gjorts i Lund. Svartsenap hade inte bara användning som krydda, utan användes också medicinskt

Sorter i projektet

’NGB 21130’

Svartsenap förekommer sällsynt förvildad på några platser i Norden. Dessa förekomster är ofta noterade på soptippar och skräphögar, men i några fall kan de röra sig om relikter från en äldre odling. NGB 21130 är ett sådant exempel, insamlad i Jersie Strand i Danmark.

Odling

Svartsenap sås på våren på välgödslad mark. Radavståndet kan vara 30-45 cm och utsädesmängden 6-8 g /10 kvm. När skidorna gulnar så skördas lämpligen hela plantor och får eftertorka för att sedan tröskas. Får plantorna stå för länge i fält dråsar fröna annars lätt.

unsplash