Historik


Plommon brukar delas in i egentliga plommon och krikon. Krikonen ger lägre och buskigare träd än de egentliga plommonen och frukterna är mindre. Någon knivskarp gräns mellan plommon och krikon finns dock inte. Till skillnad från äpplen och päron kan plommon förökas genom rotskott. Det gör deras odling enklare och gamla sorter kan stå kvar och självföryngra sig under lång tid. Detta gör att sorter kan överleva mycket länge, även om de individuella träden inte blir så gamla som äppel- och päronträd. Under 1700-talet omtals att bestånd av plommonträd, som uppkommit genom rotskott, var vanliga i Östergötland och Mälardalen. Bönderna underhöll och skördade sin plommonlundar.


När de första plommonen kom till Norden är oklart, men utgrävningar av vikingatida städer, som Birka och Hedeby, har påvisat talrika fynd av krikonkärnor. Under medeltiden användes plommon både som frukt och medicinskt. I de senare fallet främst plommonkärnan.

Sorter i projektet

’Allmänt gulplommon’

’Allmänt gulplommon’ är fortfarande allmänt förekommande i stora delar av Norden, bland annat kring Oslofjorden och i Mälardalen. Här och var bildar den hela plommonskogar och sprider sig genom rotskott. Hur gammal sorten är, är okänt, men det har föreslagits att den är medeltida. Sorten är härdig och växer på de flesta jordar. Frukterna ganska stora, äggformade och gula.


’Garphyttans mirabell’

Mirabeller är en grupp av krikon, som utmärks av att frukterna är små och runda eller ovala. Färgen är oftast gul, men kan vara röd. I Skåne och Danmark menas körsbärsplommon (Prunus cerasifera) med ”mirabell”, men svenska mirabeller står alltså krikonen närmare.


’Mälarplommon’

’Mälarplommon’ har haft stor utbredning på Mälaröarna och antas vara en mycket gammal sort. Andra namn är ’Svartsjöplommon’, ’Upplandsplommon’ och ’Mälardalens gulplommon’. Sorten odlas vanligen på rotäkta träd. Frukten är ganska liten och rund, vitgul med dragning åt grönt. Köttet är gulaktigt och ganska sött.


’Västmanlands rödplommon’

Ett rotäkta plommon som anses höra till de härdigaste. Plommonet är medelstort, rundat och har blekröd färg. Köttet är gröngult och saftigt.


’Karlslundskrikon’

De flesta krikon är ganska sura och kärva. Undantag finns dock och ’Karlslundskrikon’ hör dit. Denna sort återfanns vid ett torp under Karlslunds gård av Tore Hansson i Örebro. Träden är låga och buskiga, men är rikbärande. Frukterna är små, blå och runda med söt och aromatisk smak.

unsplash