Historik


Olika mållor har förekommit som nyttoväxter i Sverige sedan järnåldern. Vanligen inte i en regelrätt odling utan snarare som tolererade och använda ogräs. Den enda perenna arten bland mållorna är lungroten och även den kännetecknas av den klarar sig under många år utan aktiv odlingsinsats. Lungroten bildar stora triangulära blad och har använts både som bladgrönsak och medicinskt, inte minst i djurmedicin. Artnamnet bonus-henricus betyder 'den gode Henrik' och kommer av latinets bonus (god) och henricus (Henrik). Namnet kommer av ett tyskt uttryck för en vänligt sinnad gårdstomte och syftar på artens användning som djurmedicin. Lungroten sades vara särskilt verksam mot hosta, till exempel hos får, och därav förledet ”lung”.


Arkeologiska spår av lungrot har hittats i utgrävningar av det högmedeltida Skänninge (tidigt 1300-tal). Långt in på 1900-talet var lungrot vanligt förekommande i gårdsmiljöer, som relikt av tidigare odling. De senaste årtiondena har emellertid arten gått tillbaka i stor utsträckning. Gårdmiljöerna blir mer rationellt skötta, välstädade och mer av hårdgjorda ytor och växtbekämpning. Idag är lungrot rödlistad som sårbar art i Sverige.

Sorter i projektet

’Gode Henriks målla’

I den kommersiella fröhandeln säljs frön av lungrot under namn ’Gode Henriks målla’. Ursprunget till dessa är dessvärre oklart.


’Ulvåsa’

En plats där reliktbestånd av lungrot fortfarande förekommer är Ulvåsa i Östergötland. År 1316 gifte sig Birgitta Birgersdotter (senare Heliga Birgitta) med Ulf Gudmarsson och flyttade till Ulvåsa där hon och Ulf bodde under många år innan hon och Ulf flyttade till Alvastra kloster. Det är mycket möjligt att lungrot förekom bland de odlingar som förekom vid Ulvåsa när Birgitta levde där. Om de reliktbestånd som ännu växer på platsen härstammar från denna tid eller senare går dock inte att säga säkert.

Odling

Lungrot är en perenn växt som trivs bäst på väldränerade men näringsrik mark. Så fröna på våren, i kruka eller direkt på odlingsplatsen. För att förbättra grobarheten kan fröna behöva köldbehandlas, genom att sådden ställs kylskåpskallt några veckor. Det går bra att skörda blad redan samma år som sådden, men lungrotens stora värde är att den ger en bladskörd på våren (maj) på de fleråriga plantorna. Om plantorna toppas regelbundet för att hindra blomning kan nya blad skördas hela sommaren. Alternativt kan plantan tillåtas gå i blom och sätta frö. Fröna är ätbara, men bör skalas och sköljas för att få bort tvålsmak, som annars förekommer.

unsplash