Historik


En odlingsväxt som gäckar forskarna är olika former av lök (Allium spp.), där vissa arter förekommer vildväxande i Norden, som ramslök, skogslök och gräslök, medan andra är kulturformer med ursprung i Asien eller i medelhavsområdet, som purjolök, vitlök och gul/röd lök. Det finns också skriftliga omnämnande av lök (laukar) ända från järnåldern: i runinskrifter, på hornföremål och på guldmedaljer. Även i de medeltida lagarna är lök en av få trädgårdsväxter som är specifikt omnämnd. I de norska lagtexterna nämns till och med särskilda laukagardher (lökgårdar). Men i motsats till de rikliga skriftliga källorna är de arkeologiska spåren av lök ytterst sällsynta och vi har inte heller någon aning om vilka lökarter som odlades under medeltiden.


Det går dock att göra goda gissningar baserat på fakta om arternas egenskaper. 1) ”Lök” var tveklöst en köksväxt som användes som livsmedel, det talar emot vitlök, ramslök och gräslök som snarare är kryddväxter. 2) Löken kunde transporteras väl på skepp, det talar emot t. ex purjolök och gräslök. 3) Gul/röd lök och purjolök förökas genom frö, men dessa är mycket svåra att få att mogna i nordiskt klimat, det finns heller inga arkeologiska fröfynd. En lökvariant som däremot uppfyller alla kriterierna är schalottenlök eller potatislök (Allium cepa Aggregatum-Gruppen): den kan användas som mat, den kan lagras och transporteras väl och den är lät att föröka vegetativt. I projektet har vi därför valt en lokalsort av potatislök som representant för medeltida lök. Notera att namnet potatislök är betydligt yngre än själva växten

Sorter i projektet

Potatislök ’Natalia’

En värmländsk lokalsort av potatislök som senast odlats i Kil, varifrån den donerats till Pom. Sorten har namn efter donatorns mormor Natalia som odlade löken i Östmark. ’Natalia’ bildar runda lökar med brunt skal och vitt kött med gröna nyanser. Under vissa förhållanden kan sorten gå i blom.

Odling

Potatislök förökas med sidolökar. Under växtsäsongen delar sig löken och bildar ett kluster av 3-10 nya lökar. Sättning kan göras både tidigt på våren eller sent på hösten. Höstsättning kan ge större skörd, men det är viktigt att löken i så fall sätts så sent att den inte hinner komma upp ur jorden innan vintern. Härdigheten är inga problem så länge det inte är för blött. Gödsla och se till att löken får gott om vatten i början av växtsäsongen. När blasten börjar vissna kan lökarna skördas och tillåts eftertorka. Hållbarheten är vanligen mycket god.

unsplash