Historik


Under hela järnåldern var korn det helt förhärskande sädesslaget i Norden. Så även under medeltiden även om råg blev allt vanligare. Korn beskrivs ofta som lantbrukarens allt-i-allo. Det användes till gröt, bröd, öl och foder. Även halmen har ett gott fodervärde. Liksom de flesta äldre spannmålsorter var strået betydligt längre än idag i det äldre lantkornet. Medeltidens korn var av sexradig typ, vilket innebär att varje ax ger många men små kärnor. Det rörde sig också om skalkorn, vilket innebar att kornet (till skillnad från råg) måste skalas innan användning till bröd eller gröt. Om kornet istället användes till öl var skalet istället en fördel, eftersom skalen fungerade som ett filter när vörten från maltkokningen ska filtreras. Men all säkerhet användes en stor del av kornskörden till malt och öl.


Genetiska studier har visat att det nordiska sexradiga skalkornet utgörs av en egen homogen genetisk grupp, skild från de korn som odlades i Mellaneuropa. Även inom Norden förekom typer anpassade till odlingssäsongens längd. Samma typ av korn odlades i södra Finland, södra Norge och södra Sverige. Längre norrut fanns andra typer. Den sydnordiska korntypen förefaller mycket gammal och genetiska analyser av arkeologiskt material från 1600-talet visar att kornet inte förändrat sig nämnvärt förrän den moderna växtförädlingen tog vid på 1900-talet.

Sorter i projektet

’Flätsbo’

Sexradigt skalkorn från Ockelbo i Hälsingland. Funnet i ett gammalt spannmålsförråd av Börje Ström som förökat upp sorter. Lång halm och långa utåtriktade borst på axet. Mognar tidigt. Under uppförökning


’Sarkalahti NGB 27’

Lantsort från södra Finland. Sexradigt skalkorn. Den har stor variation inom sig vilket är karaktäristiskt för lantsorter. Genetiska studier har visat att denna sort är mycket lik sydsvenskt korn från 1600-talet.


’Skånes sexrad’

Lantsort från Skåne, donerat till det amerikanska jordbruksdepartementet på 1930-talet av den legendariska växtförädlaren Herman Nilsson-Ehle och repatrierat till Sverige på 1990-talet. Något senare än Flätsbo.

Odling

Kornet gynnas av tidig sådd. Det fungerar på de flesta jordar som är någorlunda väldränerad. Korn behöver gödsel men för höga givor ökar risken för liggsäd. Äldre kornsorter har god bestockningsförmåga och långt strå, de sås därför lämpligen glesare än moderna sorter.

unsplash