Historik


När medeltida och tidigmoderna källor nämner ”bönor” är det alltid åkerböna och bondböna som avses. Trädgårdsbönor (Phaseolus vulgaris) är en amerikansk växt som kom till Europa först långt senare. Bondbönor och åkerbönor skiljs åt baserat på fröets storlek, men gränsen är flytande och övergångsformer finns. Baserat på arkeologiskt material, som är ganska begränsat, verkar de småfröiga formerna (åkerbönor) vara äldre. Bönor omnämns vanligen i samma sammanhang som ärt i medeltida lagtexter och räkenskapshandlingar. En handskrift från 1500-talets första år, bevarad i Linköpings stiftsbibliotek (M5, också benämnd läkebok 7) omtalar ärtor och bönor: ”Då skall du veta att ärtha soppa och böna soppa, tillredd med örter och kryddor det gör gott.”

Sorter i projektet

’Brottby’

I Roslagen finns en historisk tradition av att odla och använda bondbönor, vilket gör att flera lokala sorter bevarats i regionen. ’Brottby’ härstammar från trakterna mellan Vallentuna och Norrtälje kommun och har odlats av samma familj i flera generationer. Sorten är ganska småfröig och med oregelbundet formade frön som också varierar i storlek. Den anses vara tunnskaligare än de flesta moderna sorter.


’Grebo’

Lokalsort av bondböna från Grebo i Östergötland. Donerades i nordiska genbanken på 1990-talet från en man som tidigare arbetat på Sturefors slott. Sorten har betydligt större frö än de två övriga sorterna i projektet. 


’Dalaböna’

Småfröig bond-/åkerböna med lång odlingstradition i Dalarna. Sorten är robust och ger stor skörd på stadiga plantor.

Odling

Bondbönor/åkerbönor växer på de flesta jordar som inte blir för torra. Marken får gärna vara kalkhaltig. Tidig sådd är bra för att få en väl mognad skörd. Skörda och tröska bönorna när baljorna är nästa svarta och torra på ytan. De kan också skördas tidigare för färskkonsumtion. Se upp för bönsmygen, en skadeinsekt som blivit ett stort problem på senare år. Angripna frön har små hål i sig, de kan fortfarande användas som utsäde men bör då först frysas i 48 timmar som att döda ägg och larver i bönorna.

unsplash